Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Bedrijfsgegevens
V.O.F. Mimo Homeware
J.C. van Epenstraat 73
1019GR Amsterdam
KvK-nummer: 90478754
BTW-identificatienummer: NL865330499B01
E-mailadres: info@mimohomeware.com

Artikel 2 - Overzicht
Deze website wordt ingezet door V.O.F. Mimo Homeware, hierna te noemen Mimo Homeware. De begrippen "wij", "we", "ons" en "onze" op deze website verwijzen naar Mimo Homeware. Mimo Homeware biedt deze website en alle informatie, hulpmiddelen en diensten die je via deze website ter beschikking worden gesteld, aan jou - de gebruiker - onder de hierin opgenomen voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website en/of webwinkel
mimohomeware.com ("website") en alle overeenkomsten die via de website worden gesloten ("Overeenkomsten”). Deze voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op onze website en zijn voor of bij het aangaan van
een overeenkomst met ons elektronisch ter hand gesteld. Je kunt deze voorwaarden opslaan als Pdf-bestand. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt.

De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op deze pagina. We behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen te publiceren op onze website. Indien wettelijk vereist zullen we je op de hoogte stellen van deze wijzigingen. We raden je aan deze pagina regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is.

Artikel 3 - Voorwaarden website
Onze website is niet bedoeld voor minderjarigen en is enkel toegankelijk voor minderjarige
gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben verkregen van hun wettelijke vertegenwoordiger. 

Je mag onze website niet gebruiken voor onrechtmatige of ongeoorloofde doeleinden. Je mag bij het gebruik van onze website en diensten ook geen inbreuk maken op de geldende wet- en regelgeving (zoals de Auteurswet). Je mag geen virussen of schadelijke code doorsturen. Als je een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, kunnen we je de toegang tot onze website ontzeggen. 

Artikel 4 - Algemene bepalingen
We behouden ons het recht voor onze dienstverlening om wat voor reden ook en op welk moment ook te weigeren aan wie dan ook. Het is verboden om de website, waaronder ook de afbeeldingen en teksten op onze website, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 5 - Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie
We doen ons best de informatie op onze website accuraat en volledig te laten zijn. Het kan echter voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op onze website staat of informatie die achterhaald is. Daarvoor zijn wij  niet verantwoordelijk. Kennelijke vergissingen in het aanbod van Mimo Homeware binden ons niet. We behouden ons het recht voor de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn er niet toe verplicht informatie op onze website bij te werken. Het is jouw verantwoordelijkheid om wijzigingen op onze website na te gaan.

Artikel 6 – Prijzen
Indien je een product van ons afneemt ben je daarvoor de prijs verschuldigd die wordt weergegeven op het moment van bestellen. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. We zijn tegenover jou of enige derde niet aansprakelijk voor enige prijsaanpassing of -wijziging. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 7 - Producten of diensten
Alle aanbiedingen van producten op onze website zijn vrijblijvend en slechts een uitnodiging tot bestellen. We doen er alles aan de kleuren en afbeeldingen van de producten op onze website zo accuraat mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat het beeldscherm van je computer of telefoon alle kleuren juist weergeeft. 

We behouden ons het recht voor de verkoop van onze producten te beperken tot bepaalde personen of regio's zonder daartoe echter verplicht te zijn en voor zover dat wettelijk is toegestaan.

We behouden ons het recht voor de hoeveelheid van de producten of diensten die wij aanbieden, te beperken. Alle beschrijvingen en prijzen van producten kunnen door ons te allen tijde en naar eigen inzicht worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor een product op welk moment ook niet meer aan te bieden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die je aankoopt of verkrijgt, zullen voldoen aan je verwachtingen.

Artikel 8 – Weigering bestelling
We behouden ons het recht voor bestellingen die je bij ons plaatst, te weigeren. Aankopen kunnen door ons naar eigen inzicht worden beperkt of geannuleerd, per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen ook worden opgelegd voor bestellingen door of via hetzelfde klantaccount of dezelfde creditcard, en/of bestellingen met hetzelfde factuuradres en/of bezorgadres.

Indien we een bestelling wijzigen of annuleren, zullen we je daarvan op de hoogte stellen met gebruik van het e-mailadres en/of het factuuradres of telefoonnummer dat je hebt verstrekt bij het plaatsen van de bestelling.
We behouden ons het recht voor bestellingen te beperken of te weigeren die naar onze mening zijn
geplaatst door handelaren, wederverkopers of distributeurs. 

Artikel 9 – Gegevens
Het is jouw verantwoordelijkheid om bij elke aankoop via onze website actuele, volledige en juiste aankoop- en accountgegevens te verstrekken. Je zult je accountgegevens en andere gegevens, waaronder je e-mailadres en de nummers en vervaldatums van je creditcards, steeds onmiddellijk bij te werken zodra deze gewijzigd zijn, zodat we je transacties kunnen uitvoeren en indien nodig contact met je kunnen opnemen. 

Artikel 10 – Betaling
Voor betaling kun je uitsluitend gebruik maken van de op onze website aangeboden betalingsmogelijkheden. Wij bieden de volgende betalingsmogelijkheden aan: iDeal, creditcard, Apple Pay en Google Pay.

Artikel 11 – Levering
Wij bezorgen alleen in Nederland en België. De verzendkosten voor zendingen naar Nederland zijn € 6,95 per bestelling en naar België € 12,95 per bestelling. Vanaf € 200,00 is verzenden gratis.
Levering geschiedt op het door jou opgegeven adres. De door ons aangegeven levertijden zijn indicatief.

Artikel 12 - Retourbeleid
Bestelde artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd mits deze in dezelfde staat verkeren als afgeleverd en in de originele verpakking. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij jou. Jij draagt de kosten voor de retourzending. 

Een retourzending kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar info@mimohomeware.com onder vermelding van je ordernummer en het onderwerp ‘Aanvraag Retourzending’. We zullen binnen maximaal 48 uur instructies toesturen voor het correct verpakken van de retourzending. Je kunt ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping.

Mimo Homeware behoud zich het recht om retourzendingen te weigeren indien de artikelen zijn beschadigd door jou toedoen, onjuist zijn verpakt of op andere wijze onredelijk zijn behandeld door jouw toedoen.

Indien de retourzending in goede orde is ontvangen en geaccepteerd door Mimo Homeware wordt de bestelwaarde van de retourzending (na verrekenen van eventuele kortingen) binnen 10 werkdagen teruggestort op hetzelfde betaalmiddel als gebruikt voor het afrekenen van de bestelling. 

Artikel 13 - Koppelingen van derden
Bepaalde content, producten en diensten die via onze website beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Koppelingen van derden op deze site kunnen je doorsturen naar externe websites waarmee we geen enkele band hebben. We zijn op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van externe partijen.

Artikel 14 - Reacties, feedback en andere inzendingen van gebruikers
Als je op ons verzoek iets instuurt (bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd) of uit eigen beweging creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, ongeacht of dit online, via e-mail, via gewone post of op een andere manier gebeurt (samen "reacties" genoemd), ga je ermee akkoord dat we deze reacties voor onze eigen doeleinden en naar eigen goeddunken kunnen gebruiken. We zijn er niet toe verplicht (1) welke reactie dan ook vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor welke reactie dan ook; of (3) welke reactie dan ook te beantwoorden.

Artikel 15 - Persoonsgegevens
Onze Privacyverklaring legt uit hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Lees onze Privacyverklaring hier.

Artikel 16 - Verboden gebruik
Naast andere verboden die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden, mag je de website en de inhoud ervan niet gebruiken:
(a) voor onrechtmatige doeleinden;
(b) om anderen ertoe aan te zetten onrechtmatige handelingen te stellen of eraan deel te nemen;
(c) om inbreuk te maken op wet- en regelgeving;
(d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van anderen;
(e) om mensen lastig te vallen, te beledigen, te beschadigen, in diskrediet te brengen, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van gender, seksuele gerichtheid, religie, etnische of nationale origine, ras, leeftijd of beperking;
(f) om onjuiste of misleidende informatie door te sturen;
(g) om over te gaan tot het uploaden of doorsturen van virussen of andere schadelijke code die kan of zal worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of enige daarmee verband houdende website, andere websites of het internet aantast;
(h) om de persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te traceren;
(i) voor spam, phishing, pharming, pretexting, spiders, crawling of scrapen;
(j) voor welk obsceen of immoreel doel dan ook; of
(k) om de beveiliging van de website te omzeilen.

We behouden ons het recht voor je de toegang tot onze website te ontzeggen op grond van deze bepaling over verboden gebruik.

Artikel 17 – Garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen
Wij kunnen niet garanderen dat onze website en diensten zullen voldoen aan je verwachtingen. We garanderen ook niet dat je onze website en diensten altijd zonder onderbreking, tijdig, beveiligd of vrij van fouten kunt gebruiken.  

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor enig nadeel, verlies of schade, waaronder ook begrepen gevolgschade, die voortvloeit uit je gebruik van de website of de producten die wij aanbieden, of voor enige andere vordering die op welke manier ook verband houdt met je gebruik van website of van onze producten.

Artikel 18 - Scheidbaarheid
Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onrechtmatig, nietig of onafdwingbaar is, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. 

Artikel 19 – Geschillen en toepasselijk recht
Indien je een klacht hebt over onze website of een van onze producten, kun je een e-mail sturen naar info@mimohomeware.com. Als je het niet eens bent met hoe wij jouw klacht hebben opgelost, kun je ook een klacht indienen via het Online Dispute Resolution (ODR) platform van de Europese Commisie: ec.europa.eu/odr.

Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten gesloten via onze website is Nederlands recht van toepassing. Indien je niet in Nederland woonachtig bent, laat dit de dwingendrechtelijke bepalingen van het land waar jij je gewone verblijfplaats hebt, onverlet. De rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd, tenzij op grond van dwingendrechtelijke regels een andere rechtbank bevoegd is.